Persondatapolitik


Hvem er vi?

Gram Pedersen A/S Ejendomsadministration Cvr. 34204020, Rosenvej 1, 9800 Hjørring

(herefter ”vi”, ”os” eller ”vores”) er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger.Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte os på tlf. 40449998, Mail: Lasse@GramPedersen.dk

Hvilke personoplysninger behandler vi og hvorfor?

For vores nuværende og kommende lejere.

Vi behandler blandt andet følgende almindelige personoplysninger for at kunne varetage og administrere lejemålet:

 • Navn
 • Telefonnummer
 • Adresse, e-mailadresse eller andre kontaktoplysninger

Vi behandler disse personoplysninger, fordi det er nødvendigt for at kunne varetage administrationen af lejemålet og efterleve forpligtelser og rettigheder efter lejeaftalen, jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, eller fordi behandlingen er nødvendig for at kunne forfølge legitime interesser, jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra f. 

Vi behandler endvidere følgende personoplysninger (kun efter forudgående aftale med lejer) for at kunneforetage tilmelding til EL:

 • Cpr. Nummer

Vi behandler disse personoplysninger på baggrund af dit samtykke, jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra a eller databeskyttelseslovens § 11, stk. 2.

Hvem videregiver vi dine personoplysninger til?

Vi videregiver udelukkende dine personoplysninger, når det er nødvendigt for at efterleve de rettigheder og forpligtelser, som følger af lejeaftalen, eller hvis det følger af en retlig forpligtelse, der påhviler os som dataansvarlige.

 • Tilmelding til varmeforsyning
 • Tilmelding til Vandværk
 • Tilmelding til udbyder af TV / Internet
 • Tilmelding til EL
 • Evt. håndværker / Vicevært ved lejers ønske om udbedring af fejl / mangler

Hvornår sletter/anonymiserer vi dine personoplysninger?

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt i forhold til de oplyste formål.

Oplysninger opbevares i hele lejemålets varighed og indtil dette er afsluttet og endeligt afregnet.

Sikkerhedsforanstaltninger

Vi behandler dine personoplysninger i henhold til gældende persondatalovgivning og sørger altid for at passe bedst muligt på dine personoplysninger. 

Det betyder, at vi især er opmærksomme på at beskytte dine personoplysninger mod tilintetgørelse, tab eller ændring, mod uautoriseret offentliggørelse samt mod uautoriseret adgang eller kendskab til dine personoplysninger.

Dine oplysninger opbevares i elektronisk kartotek opbevaret online hos leverandør der er beskyttet bag firewalls og med adgangskoder som kun kan tilgås af medarbejdere hos os.

I tilfælde af sikkerhedsbrud, der indebærer en høj risiko for dine rettigheder, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet, så hurtigt som det efter omstændighederne er muligt.

 

Hvem har adgang til personoplysningerne

Vores medarbejdere har adgang til at bruge personoplysningerne. Dog kun i det omfang dette er nødvendigt for at kunne servicere dig som lejer eller for at overholde gældende lovgivning.

Personoplysningerne videregives alene til samarbejdspartnere, som arbejder for os, og har til opgave at varetage nødvendige funktioner for lejeforholdet.

Vi videregiver generelt oplysningerne til følgende kategorier af samarbejdspartnere: IT-leverandør (herunder hosting), bankforbindelse (med henblik på håndteringer af betalinger), og håndværksvirksomheder mv. som er engageret af os til at vedligeholde lejemålene, forsyningsvirksomheder (vand, varme og el), ekstern bogholder og offentlige myndigheder (hvis det er et lovkrav).

Personoplysningerne vil ikke blive videregivet til samarbejdspartnere uden for EU.

Dine rettigheder og klageadgang

Når vi behandler dine personoplysninger, har du en række rettigheder over for os.

 • Ret til indsigt: Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, vi behandler om dig. 
 • Ret til berigtigelse: Du har i visse tilfælde ret til at få urigtige personoplysninger rettet.
 • Ret til sletning: I visse tilfælde har du ret til at få slettet dine personoplysninger.
 • Ret til begrænsning af behandling: I visse tilfælde har du ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset til opbevaring.
 • Ret til indsigelse: I visse tilfælde har du ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Dette gælder blandt andet, når vi behandler dine personoplysninger efter persondataforordningens art. 6, litra 1, stk. f.
 • Ret til at få transmitteret personoplysninger (dataportabilitet): I visse tilfælde har du ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. 
 • Ret til at klage til Datatilsynet: Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. 
 •  

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, kan du altid kontakte os på de kontaktoplysninger, som er angivet ovenfor.

Du kan læse mere om dine rettigheder og klagevejledning på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk.

Reset password

Indtast din e-mail-adresse, så sender vi dig et link til at nulstille din adgangskode.